Haberler
« geri

12 Kasım 2014 tarihinde Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Düzce Deprem Çalıştayı’nda Ulus Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eren Kalafat, Deprem İzolasyon Derneği (DİD) adına bir sunum yaptı.

Çalıştaya profesörlerin, akademisyenlerin ve fakülte öğrencilerinin yanı sıra rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nun kendisi de bizzat katıldı. Konuşmacıların çalıştayda vurguladıkları temel konu, depremin psikolojik ve ekonomik olarak şehir planlamasına etkileri ve özellikle Düzce depremiydi. Eren Kalafat, Deprem İzolasyon Derneği Başkanı sıfatıyla “Türkiye’de Deprem İzolasyonlu Yapıların Güncel Durumu” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına DİD ile ilgili bilgiler vererek başlayan Eren Kalafat: “Deprem İzolasyon Derneği 2006 yılında kurulmuş bir dernektir. Derneğin amacı Türkiye’de deprem izolasyon teknolojisinin yaygınlaştırılmasıdır. Türkiye’de 2007 yılına kadar 15 yılı aşkın bir süre boyunca deprem izolasyonlu yapıların sayısı toplamda 10 bile değildi. Son dönemde ise sismik izolasyon çalışmalarına büyük bir hız verildi. Japonya’da deprem izolasyon sektörü oldukça yaygın ve maliyetleri de düşüktür. Deprem izolasyonunun mantığı depremin binaya verebileceği hasarı asgariye indirmektir. Deprem izolasyonuna çok daha önceden yatırım yapılmış olsaydı geçmiş depremlerde ülkemizde bu kadar acı kayıplar yaşanmayacaktı.” dedi.

Çalıştayın düzenlendiği konferans salonunun girişine Ulus Yapı tarafından tasarlanan ve üretilen deprem simülatörü getirildi ve Ulus Yapı’nın uzman çalışanları tarafından katılımcılara bilgi verildi. Çalıştayın sonunda konuşmacılara plaket ve teşekkür belgesi verildi.